Handelsbetingelser

Vi anser de aftaler, vi indgår med vores kunder, som gensidigt forpligtende. Naturligvis kan der opstå situationer, der gør det nødvendigt at flytte en aftale. Så er vi fleksible og medvirker gerne til at finde en løsning. Hvis aktiviteten flyttes med mindst tre ugers varsel, vil vi sagtens kunne sælge vores tid til anden side, og flytningen sker uden udgifter for kunden. Hvis aktiviteten aflyses med mindre end fjorten dages varsel, vil vi fakturere kunden den aftalte pris.

Point of Views priser aftales med udgangspunkt i kundens behov og volumen. Til alle priser skal lægges moms, transport efter statens takster, aftalt overnatning (hvis det er nødvendigt) og evt. aftalte kursusmaterialer.