Værdibaseret ledelse

Nogle gange kan man ikke tælle det, der virkeligt tæller. Værdibaseret ledelse er en strategisk ledelsesform, der sikrer, at jeres organisation eller virksomhed også mestrer det, der er svært at tælle, men som du godt ved tæller mest i den sidste ende: loyale og motiverede medarbejdere i en fleksibel organisation.

Point of View har stor erfaring med at hjælpe organisationer og virksomheder med at afdække og beskrive det fælles værdigrundlag, som skaber en fælles ånd og referenceramme for lederes og medarbejderes adfærd. Med værdibaseret ledelse bliver den enkelte medarbejder eller afdeling i organisationen en strategisk udviklende enhed i sig selv.

Vi lever i en tid, hvor de værdier og holdninger, der typisk har dannet basis for lederskabet og udviklingen af en organisation eller virksomhed, er kommet under pres. Verden forandrer sig med stor hast med nye og større krav til effektivitet og konkurrencedygtighed – på markeder med globale spillere og stigende kompleksitet. Medarbejdere siger “nej tak” til regler og topstyring, men kræver indflydelse på egen arbejdssituation og mening med arbejdet. Og hvis ikke det kommer hurtigt, prøver de bare hos naboen.

Formålet med værdibaseret ledelse er at styrke organisationens fleksibilitet i mødet med de nye krav fra omverden. Ledelsesformen tager afsæt i formulering af et værdigrundlag, som giver retningslinjer for lederes og medarbejderes adfærd og daglige gøremål, og alle medarbejdere skal kunne identificere sig med og stå inde for værdierne.

Værdierne skal således være en rettesnor, for de holdninger og den adfærd ledere og medarbejdere værdsætter hos hinanden, og værdierne skal derfor være en integreret del af virksomhedskulturen. Hvordan værdierne bliver dét varierer fra organisation til organisation. Point of Views konsulenter er rutinerede i at designe processer til formulering og implementering af værdier, der tager udgangspunkt i organisationens kultur, udviklingsstadium og ambitionsniveau.

Kontakt os venligst for at få flere oplysninger eller et konkret tilbud pov@pov.dk