Teambuilding

Point of View har mange erfaringer med at udvikle medarbejdere, så de bliver styrket til at arbejde med projekter og i team. Dette omfatter f.eks. kompetencer til at indgå i forskellige typer samarbejde, til at kommunikere med forskellige typer mennesker og til at løse konflikter.

MB1Målet med teambuilding er, at deltagerne bliver bevidst om egne teamroller og dermed bliver introduceret til deres styrker og svagheder i teamsamarbejdet. Og at den enkelte anerkender og værdsætter de kompetencer andre teammedlemmer besidder.

Gennem træningen bliver teamets medlemmer bevidst om værdien af fælles mål og spilleregler og får værktøj til at fastlægge værdier og spilleregler. Deltagerne lærer at bruge feedback som et redskab til at udvikle teamet.

Træningen kan bruges til såvel nye som etablerede team der gerne vil hurtigt i gang med et godt samarbejde.

Point of View tilbyder bl.a. at teste teamets medlemmer som baggrund for at tegne en profil over teamets mere eller mindre stærke sider. Profilen er et godt udgangspunkt for at bygge videre på teamets styrker. Se mere om profilen på > Garudas Fokusprofil som Point of View er certificeret i brugen af.

For mange af os hænger arbejdsglæde nøje sammen med forholdet til vore kolleger. Når Point of View træner samarbejdet mellem mennesker i en organisation, virksomhed, afdeling eller projektgruppe, sigter vi ikke alene efter at fylde op i den enkelte medarbejders kommunikative værktøjskasse.

Formålet med at træne kommunikation og samarbejde med kolleger er at give alle den samme viden om og forståelse for, hvordan forskellige former for adfærd påvirker kommunikationen og samarbejdet mellem kolleger. Samtidig med at deltagerne kommer til at opfatte kommunikationen som et personligt ansvar og samarbejdet som et fælles ansvar. Vi styrker også følelsen af at tilhøre et team – og kobler medarbejdernes individuelle udvikling sammen med organisationens vækst og forandring.

Under træningen sætter vi fokus på deltagernes personlige virkemidler i kommunikationen med andre mennesker – hvad enten de skal indhente eller formidle information, stille krav og sætte rammer eller tilbyde valgmuligheder – og giver dem indsigt i egen og andres foretrukne måde at arbejde og samarbejde på.

Vi gennemgår kommunikationens spilleregler, introducerer værktøjer til at flytte deltagernes kommunikation i en hensigtsmæssig retning og træner værktøjerne ud fra dagligdags situationer. Som et resultat af træningen vil deltagerne føle sig beriget af den forskellighed som kollegerne repræsenterer – og de vil være klædt kommunikativt på til at navigere – også i konfliktfyldt farvand.