Rådgivning og facilitering

En organisation og dens ledere og medarbejdere udvikler sig altid sammen. Nogle gange er fokus mere på organisationens udvikling end på den enkelte leders eller medarbejders udvikling. Der kan være tale om behov for at sammenlægge afdelinger, gennemanalysere arbejdsgange og samarbejdsformer, udvikle fælles holdninger og værdier, tage temperaturen på arbejdsmiljøet, afholde et seminar for at gennemdrøfte et eller flere emner eller evaluere en indsats.

Point of View har lang erfaring i at gennemføre processer hvor fokus er på organisationens udvikling. Der kan være tale om kortvarige engagementer som f.eks. et to-dages-seminar eller en længere proces hvor mange facetter i organisationen bliver berørt. Uanset opgavens størrelse tager vi altid udgangspunkt i kundens behov og tilrettelægger et forløb der matcher behovet. Kontakt os venligst for et tilbud pov@pov.dk