Projektledelse

Styrk din projektledelse

Ordet projekt bliver brugt om mange forskellige opgaver. I Point of View bruger vi  ordet projekt om en afgrænset opgave der er udviklingspræget og som har et klart mål. I vores forstand er projekter proaktive fordi de adskiller sig fra sædvanlige driftsopgaver og er med til at skabe den fremtidige virkelighed for organisationen. Netop derfor kræver projektet ofte flere forskellige former for faglighed og erfaring og en tværfaglig sammensætning af projektgruppen fordi den ekspertise projektet har brug for, meget sjældent er placeret et sted i organisationen.

MB3> Værktøjskassen EFFEKTIV PROJEKTSTYRING VER 6

> Læs om, hvordan I kan måle jeres projektkapacitet

> Efterår 2018: Deltag på Point of Views projektlederuddannelse og optjen ECTS-point

En definition af projekter gør det ikke alene. Det er vores erfaring at en af fordelene ved at gennemføre intern træning i projektarbejde er at organisationen får en fælles forståelse af hvad godt projektarbejde er.

Vores uddannelse af projektledere har tre moduler:

Første modul beskæftiger sig med projektbeskrivelse, planlægning og styring. Nærmere bestemt får deltagerne svar på: Hvad der kendetegner et projekt? Hvordan kan man planlægge aktiviteterne i et projekt? Hvilke interessenter har projektet? Hvordan skriver man et kommissorium for projektet? Hvilke kompetencer skal projektlederen besidde? Alt i alt skaber det første modul en fælles referenceramme og et fælles sprog for projekter og projektledelse.

Andet modul giver projektlederen træning i at styre processen i projektgruppen. Modulet fokuserer på: De forskellige opgaver og forskellige roller i projektgruppen, Hvilke projektmedarbejdere er gode til hvilke opgaver? Hvordan bliver alle roller dækket når projektgruppens sammensætning er givet på forhånd? Hvordan skaber man klare “kontrakter” mellem projektgruppens medlemmer og projektlederen? Delegering til og coaching af projektmedarbejderne.

Det tredje moduls hovedindhold er at give deltagerne træning i at formidle projektgruppens arbejde og resultater ved at fokusere på: Hvem er målgruppen for informationen og hvad er deres behov for information, viden, beslutningsgrundlag og lignende? Hvordan analyserer man interessenternes behov for inddragelse og information. Håndtering af modstand, f.eks. gennem inddragelse af kritikere.

Vi har endvidere meget god erfaring med at indlede et projektlederforløb med en individuel samtale med hver projektleder. I samtalen tager vi afsæt i en personlighedstest og taler om projektlederens styrker og udviklingsområder som projektleder.

Fællers for de tre moduler er at undervisningsformen kombinerer teoretiske oplæg, øvelser og træning af deltagernes personlige præstationer. Modulerne er typisk af hver to dages varighed med fire-seks uger mellem modulerne. Mellem modulerne får deltagerne konkrete opgaver som skal løses og udmøntes. Typisk arbejder deltagerne med et konkret – ikke opfundet – projekt og udmønter træningens værktøjer i det konkrete forløb i projektet.

> Ledelsesforankring er afgørende

> Træn også jeres projektmedarbejdere

> Kontakt os venligst for yderligere oplysninger om vores uddannelse af projektledere og projektarbejde i øvrigt i netop din organisation.