Personlig kompetenceprofil

Test af personprofil

Det er spild af alles tid og ressourcer, når der ikke er match mellem jobbets krav og personens kompetencer. Point of View tilbyder professionelle personvurderinger af dine kandidater eller dine medarbejderes udviklingspotentiale for at sikre optimal overensstemmelse mellem jobkrav og personlige kompetencer.

Målet med personvurdering er at måle balancen mellem på den ene side, det der kræves for at kunne udføre et job, og på den anden side personens praktiske erfaringer og personlighed. Point of Views konsulenter har stor erfaring med at matche job og personer så både organisation og medarbejder føler sig beriget af samarbejdet.

Vi hjælper vores kunder med at lave professionelle personvurderinger, når de ønsker optimalt match mellem deres kandidater og ledige stillinger. Vi tegner også personprofiler som afsæt for vores leder- og medarbejderudviklingsforløb – og sikrer derved, at den enkelte deltager har fuldt fokus på egne udviklingsområder, og dermed får netop de resultater med fra forløbet, som han eller hun har brug for.

Uanset om personvurderingen er del af en ansættelsesproces eller et led i en leder eller medarbejders personlige udviklingsforløb, tager vurderingen udgangspunkt i et af Garudas samtaleværktøjer, som vores konsulenter er certificeret i og har stor erfaring med at anvende. Profilen suppleres med en jobkravsprofil, og med udgangspunkt i dette materiale gennemføres en samtale mellem kandidaten, medarbejderen eller lederen og en konsulent fra Point of View.

På grundlag af samtale, jobkravsprofil og personprofil giver Point of Views konsulent en vurdering af kandidatens potentiale for at leve op til stillingens krav og de personlige udviklingsområder, der er værd at investere energi i for lederen eller medarbejderen. Derudover tilbyder vi at udarbejde et udviklingsprogram, der fremtidssikrer match mellem job og medarbejder.

 > SDU – Kvindelige forskere Læs her om Point of View’s brug af personprofiler i et udviklingsforløb for kvindelige forskere på Syddansk Universitet

> Tjeklister til rekruttering

Salgstræning

Spørgsmål, der sælger

En vigtig del af ethvert salg er at afdække kundens behov. Sælgeren skal altså få kunden til at tale. Faktisk viser forskning, at chancen, for at kunden køber, er ligefrem proportional med, om kunden taler. Men det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvordan man får kunden til at tale. For at få succes som sælger skal du lære at mestre følgende spørgsmålstyper:

 • Situationsspørgsmål. Afdækker kundens nuværende forhold og situation.
 • Problemspørgsmål: Afdækker kundens utilfredshed og problemer: Hvor har kunden et behov for løsninger.
 • Indvirkende spørgsmål: Sætter behovet i perspektiv og skaber en følelse hos kunden af, at det er påtrængende at få løst problemerne.
 • Nytteværdispørgsmål: Fokuserer på kundens gevinst ved at få løst sine problemer.

Hvis du ønsker inspiration til dine salgsmøder, og en mere målrettet spørgeteknik, tilbyder vi træning af såvel nye som garvede sælgere og KAM’ere.

Vi træner din evne til at bruge spørgsmål til at skabe tryghed og tillid i kundekontakten, at afdække kundens behov og succeskriterier og indhente accepter undervejs i kundesamtalen.

Helt fundamental skal dine spørgsmål også runde salget af: Du skal hjælpe kunden til at træffe en god beslutning og dermed sikre kundens accept af gensidigt fordelagtige løsninger.

Skriv bedre – og korrekt

Skriv levende og i øjenhøjde

Mange danskere behersker i virkeligheden to forskellige slags dansk: videnssprog og erfaringssprog. Erfaringssproget er vores “første” sprog. Det sprog vi tilegner os under opvæksten ved at erfare vores omverden. Videnssproget lærer vi gennem læsning og uddannelse.

to slags sprogNår juristen i Beskæftigelsesministeriet eksempelvis fastslår at “ubegrundet udeladelse af afgivelse af fraværsmelding kan sidestilles med udeblivelse med mulig afbrydelse af arbejdsforholdet og tab af dagpengeretten til følge”, er det ikke noget manden er født med. Her er der i høj grad tale om videnssprog. På erfaringssprog lyder samme sætning sådan her: “Hvis du bli’r væk uden grund, risikerer du at blive fyret og miste dine dagpenge”.

Mens videnssproget har rødderne dybt begravet i skriftsproget, så ligger vores erfaringssprog tæt op ad talesproget. Og mens videnssproget er logisk, upersonligt og abstrakt, så er erfaringssproget personligt, konkret og handlingsorienteret. Ikke mindst når vi optræder i rollen som “ekspert”, har mange af os tendens til at søge tilflugt i videnssproget fordi det signalerer ekspertise og kompetence.

Problemerne i kommunikationen opstår i det øjeblik vi “sprogligt tonser derudad” – bevæbnet til tænderne med videnssprog eller erfaringssprog – uden at tage hensyn til målgruppens forudsætninger og sproglige erfaringer.

Ring til os på telefon 26211645 og få et tilbud på hvordan I kan komme til at skrive  bedre i jeres organisation. Hør om mulighederne for træning, feedback på jeres tekster  og hjælp til at udvikle en skrivepolitik for jeres organisation.

> Læs mere om forskning og formidling

 

Effektive præsentationer

Sælg dine ideer – involver dine tilhørere

For mange ledere og medarbejdere er det en del af jobbet at kunne holde et overbevisende oplæg, at præsentere information, beslutninger, ideer og synspunkter på en levende og engagerende måde.

præsentationPå kurset “Effektiv præsentationsteknik – Sælg dine ideer” får deltagerne værktøj til at planlægge en præsentation – afstemt efter præsentationens mål, det valgte emne, deltagerforudsætninger og deltagerantal. Træningen er bygget op om evnen til gennemføre en målrettet præsentation med øget personlig gennemslagskraft og med evne til at inddrage deltagerne som en planlagt del af præsentationen. Derfor skal deltagerne, som forberedelse til kurset, planlægge en autentisk præsentation.

For Point of View er deltagerinvolvering et helt afgørende succeskriterium for en vellykket præsentation. De fleste har oplevet lang-gaaabende og kedelige præsentationer med højtlæsning fra en Power Point-præsentation – eller Pauver Point – sølle point – som det retteligen burde hedde.

Hvis man skal tage den empiri og forskning, der er på området for pålydende, er sandsynligheden for at du får “solgt” dine budskaber ligefrem proportional med den tid dine tilhørere er involveret, den tid de er aktive og tænker med, bidrager til budskabet. Eller sagt på en anden måde: Kan du få dine tilhørere til at tale og tænke med, kan du få dem til at købe dit budskab.

Læs mere om træningen Beskrivelse af kurset i præsentationsteknik

Avanceret spørgeteknik

Intensiv træning i spørgeteknik

De gode spørgsmål er dem der flytter andre mennesker. I forhandlinger, til udviklingssamtaler, i salg, undervisning, interview, afhøringer og andre situationer, hvor kommunikation er omdrejningspunkt og udslagsgivende. Den der mestrer kunsten at spørge rigtigt, kan få ting til at ske. Men hvordan gør man?

MB2På dette to-dages kursus indvier Peter Knoop Christensen (medforfatter til den anmelderroste bog “Spørgeteknik”) dig i spørgeteknikkens mange facetter og muligheder. Lær hvordan man styrer og støtter en samtale, hvordan man forandrer en samtales karakter, hvordan man med sine spørgsmål kan sælge en vare, udfordre en medarbejder eller skrælle omsvøb og forvanskninger af en samtalepartners udsagn.

Hvornår virker hvilke spørgsmål, hvordan? Det er det, kurset handler om. Men først og fremmest får du trænet din spørgeteknik. Hvis du vil have store muskler, er det ikke nok at læse en bog om bodybuilding. Det samme gælder for spørgemusklerne: De skal trænes. Glæd dig til en lærerig, engagerende og underholdende oplevelse anrettet og serveret af en garvet underviser og kommunikationsrådgiver.

Forside Spørgeteknik

Læs uddrag af den anmelderroste bog “Spørgeteknik”

Træningens første dag

 • God spørgeteknik i praksis. En engagerende øvelse som inddrager alle deltagere i jagten på det gode spørgsmål.
 • Kommunikationens spilleregler. Hvad er det spørgsmål kan som ingen andre ytringer eller virkemidler kan?
 • Det gode spørgsmål. Relevans, forståelse, timing og effekt.
 • Den gode samtales faser og forløb. Hvad påvirker samtalens eller mødets forløb? Vi øver os på spørgeteknikker der fremmer dialog og refleksion. Vi træner tekniker til at stille de spørgsmål der kan flytte andre mennesker.
 • Afprøvning og træning i spørgeteknik rettet mod en bestemt situation eller funktion (f.eks. coaching, udviklingssamtalen, salgsmødet, forhandling, undervisning, interview, konflikthåndtering).

Træningens anden dag

 • Rollen og relationen. Få overblik over magt- og rollefordelingen. Oplev, hvordan du kan trække samtalen i retning af den optimale samtalesituation, og styrk dine evner til at tackle modstand i samtalen
 • Spørg med krop, øjne og stemme. Oplev, hvilken betydning kropssproget har for fortolkningen af vores spørgsmål og intentioner. Bliv bevidst om hvordan din stemmeføring og kropssprog virker på andre mennesker. Få konkrete værktøjer til og træning i at styrke dit positive kropssprog.
 • Metamodellen. Bliv i stand at trænge ind til ”sandheden” bag din samtalepartners budskaber. Lær at bruge spørgeteknikkens svar på dåseåbneren – spørgsmål der lukker op når samtalepartneren har lukket i.
 • Løsningsfokuseret spørgeteknik. Lær, hvordan du spørger konstruktivt og sætter fokus på at finde løsninger: Spørgsmålets retning – fremad eller bagud. Spørgsmålets fokus – problem eller løsning.
 • Anerkendende spørgeteknik. Få en kort introduktion til teorien bag og nogle håndgribelige anvisninger på hvordan du spørger anerkendende.
 • Træn videre når du kommer hjem! Du får instruktion i konkrete træningsmetoder du uden videre kan anvende. Få vejledning i hvordan du sætter mål for din træning.

Møde og forhandlingsteknik

Inspiration til dine møder

Den der stiller spørgsmålene, leder samtalen. Det gælder også i forhandlinger, hvor dagsordenen sættes ved hjælp af de gode, relevante spørgsmål. En god forhandler kan opnå meget ved at beherske følgende viden og værktøj:

 • Magtrelation og symmetri – Hvilket forhold er der mellem parterne, og hvordan flytter man samtaleformen fra et uhensigtsmæssige magtrum til en mere frugtbar form?
 • Forhandlingens faser – Der er særlige spørgsmålstyper, der knytter sig til bestemte faser i enhver forhandling. Det gælder ikke bare om at kunne åbne og lukke samtalen med sine spørgsmål, men i høj grad også om at kunne styre og støtte.
 • Afdække parternes interesser – Hele grundlaget for en forhandling er at man får et klart og retvisende billede af parternes problemer og behov. Der skal spørges udvidende og støttende.
 • Udfordre – Parterne i en forhandling skal kunne undersøge hvilke muligheder der er for fælles løsninger. Også de muligheder, der ikke umiddelbart springer i øjnene kan synliggøres ved hjælp af udfordrende spørgsmål.
 • Afslutte – Acceptskabende spørgsmål skaber fokus på løsninger og de afklarende, afgrænsende spørgsmål binder knude på forhandlingen.

Hvis du ønsker inspiration til dine forhandlinger, tilbyder vi at træne din kommunikation og spørgeteknik så du kan fokusere på fælles eller modstridende interesser. Specielt i mødets indledende fase skaber det en god og positiv stemning at fokusere på de fælles interesser, og du bliver endnu bedre til at påvirke forhandlingens forløb. Ofte fører manglende kompetence og beslutningsevne til nytteløse og spildte forhandlinger. I disse tilfælde er den manglende prokura i beslutningsprocessen en barriere for at nå dit mål. Selvom forhandlingen træffer en formel beslutning, bliver den ikke virkeliggjort af sig selv. Også i denne sammenhæng kan din spørgeteknik gøre en forskel.