Træning i at coache

Når man ser på de krav, der møder mange af os i arbejdslivet, om at vi skal være forandringsparate og selvstartende, er der ikke så meget at sige til, at coaching gennem de senere år er blevet populært som ledelsesværktøj. Coaching bygger nemlig på de antagelser, at mennesker i udgangspunktet har lyst til at lære og udvikle sig, og at de har potentialet til at tage ansvar for deres egen udvikling. I en foranderlig verden har kun få ledere tid til at give instrukser på opgaveniveau, og kun få medarbejdere har lyst til at blive nidkært overvåget, når de løser deres opgaver.

I Point of View forstår vi coaching som en metode, du kan bruge, når du ønsker at sætte en lærings- og udviklingsproces i gang hos dine medarbejdere eller kolleger. Vel at mærke en proces, der passer til netop den person, der bliver coachet.

Formålet med at træne i at coache er at udvikle din evne til i højere grad at åbne for dit og andres fulde potentiale. Du får redskaber til at:

  • Bruge coaching som udviklingsværktøj.
  • Skabe motivation hos dine medarbejdere og kolleger i forhold til virksomhedens mål.
  • Være en inspirerende sparringspartner i forhold til at udvikle nye løsninger på komplekse problemer og opgaver.
  • Mestre samtaler der skaber udvikling i den coachedes faglige og personlige kompetencer og hendes evne til selvstændig problemløsning.