Når lederen coacher

Bedømt ud fra formuleringer i jobannoncer kan man for tiden dårligt bestride en lederstilling uden at mestre coaching. I Point of View ser vi coaching som ét blandt mange andre ledelsesværktøjer. Som leder er der en række etiske overvejelser, du skal gøre dig, inden du kaster dig ud i at coache dine medarbejdere: Så du undgår at foregøgle medarbejderen en indflydelse, som han eller hun reelt ikke har eller vil få. Ellers er fortrolighed og etik på spil i jeres indbyrdes relation.

Som leder kan du bruge coaching til at forløse dine medarbejderes udviklingspotentiale. Det kan være i situationer, hvor du skal andet og mere end at give instrukser og udstikke retningslinier, f. eks. når du afholder udviklingssamtaler, ønsker at motivere dine medarbejdere eller vil søge medarbejdernes bud på løsninger.

Med coaching som værktøj får du blandt andet mulighed for at:

  • Øge dine medarbejderes motivation for at udvikle sig.
  • Sikre overensstemmelse mellem dine medarbejderes udvikling og virksomhedens overordnede mål.
  • Involvere dine medarbejdere og opnå ejerskab fra dem i forhold til jeres fælles mål.