Hvis du vil coaches af os

Find ressourcerne – Individuel coaching

coachingIndividuel coaching eller -supervision er en professionel samtale, som er baseret på en psykologisk kontrakt mellem en medarbejder (eller leder) og en ekstern coach – inden for rammen af den kontrakt. der er indgået med organisationen. Målet er, at medarbejderen får lejlighed til at forholde sig udforskende og lærende til egne arbejdsmæssige problemstillinger, at personlige og faglige kompetencer integreres og udvikles, og at der skabes nye handlemuligheder for medarbejderen.

I coachsamtalen er medarbejderens vigtigste opgaver:

 • At præsentere et problem han eller hun ønsker hjælp til at afklare.
 • At mobilisere lyst til at undersøge og lære.
 • At vise engagement og oprigtighed.
 • At være villig til at arbejde både med den faglige, den personlige og organisatoriske side af problemet.
 • At evaluere kontrakten, arbejdsprocessen og dens virkninger.

I samtalen er coachens vigtigste opgaver:

 • At sørge for at der etableres en psykologisk kontrakt og at den kan forhandles undervejs.
 • At stille spørgsmål der kan give bevægelse.
 • At følge energien hos medarbejderen og bruge den til bevægelse.
 • At forholde sig nysgerrigt, åbent og anerkendende til medarbejderens problem.
 • At balancere mellem støttende og igangsættende adfærd.
 • At sørge for at mål, arbejdsmetoder og relationen til medarbejderen løbende evalueres og justeres.
 • At forholde sig lærende.