Træn projektmedarbejderne

En god projektleder er en forudsætning for et vellykket projektarbejde. Arbejdet i en projektgruppe glider endnu lettere hvis også de øvrige deltagere i projektgruppen har et fælles sprog for projektarbejde. Derfor er det Point of View’s erfaring at det er en god investering at gennemføre træning for projektmedarbejdere.

Nogle af de centrale kompetencer for projektmedarbejdere er: forståelsen for de forskellige roller i projektorganisationen, brugen af et kommissorium eller en projektbeskrivelse, nedbrydning af projektet i delopgaver, opstilling af milepæle, interessentanalyse, risikoanalyse, opstilling af tidsplan og ressourceplan.

Det fremmer endvidere samarbejdet i projektgruppen hvis gruppens medlemmer har en fælles forståelse for styrker og svagheder ved forskellige personprofiler i projektgruppen. Uddannelse af projektmedarbejdere kan gennemføres på en-tre dage – afhængigt af jeres ambitionsniveau.

Oplever du at dine medarbejdere ikke løser opgaver, som du forventede? Otte spørgsmål hjælper jer med at afstemme forventninger og sikrer at medarbejdere bruger deres kræfter mest hensigtsmæssigt. > Stil de otte spørgsmål