Forankring hos projektejerne

Når en organisation ønsker at arbejde mere projektorganiseret, begynder vi typisk med en proces i ledergruppen. Ledergruppen har en vigtig rolle som projektejere, og derfor er det vigtigt, at lederne er afklaret på, hvad rollen som projektejer indebærer. Lederne skal beslutte organisationen projektstyringsmodel og den projektværktøjskasse, som organisationen skal anvende ved projektarbejde.

Nogle af de typiske ledelsesdilemmaer ved projektarbejde er, hvordan lederne finder den rette balance mellem at være for langt væk fra projektet eller for tæt på, hvordan man både udnytter medarbejdernes engagement og har et overblik over ressourceforbruget til projekter, hvordan man balancerer mellem metodisk stringens i tilrettelæggelsen af projekter og kreativiteten gennem en vis metodefrihed til projektgrupperne.

Det er vigtigt, at lederne tager stilling til, hvilke dokumenter og styringsredskaber de ønsker som grundlag for at iværksætte projekter og følge op på projekterne. Processen i en ledergruppe tager en-to dage.