Kundernes mening om os

Engageret samarbejdspartner

Jeg har gennem en årrække, i forskellige organisationer, brugt Point of View som konsulenter til at udvikle projektorienterede organisationer og til uddannelse af projektledere og projektmedarbejdere. Point og View viser altid stort engagement i opgaven, og konsulenterne er meget hurtige til at forstå vores behov som kunde. Mine medarbejdere, der har oplevet Point of Views uddannelsesforløb, har været særdeles tilfredse. Hos Point of View er der en god kombinationen af engagement, præcision, indlevelsesevne og forståelse for kundens behov.

Administrerende direktør Per Holm, BlueKolding

Bedre projektkultur

Jeg har i Faxe Kommune, Køge Kommune og nu også i Brøndby Kommune gjort brug af Point of View i forbindelse med udvikling og styrkelse af medarbejderes ledelse af eller deltagelse i udviklingsprojekter. Projektleder-uddannelsen styrker medarbejdernes evner, frigiver ressourcer og styrker kvaliteten af projekterne. Derudover har vi fået et fælles sprog på tværs af organisationen, der styrker koordination og samarbejde, der styrker kvalitet og helhedstænkning i organisationen.

Jeg kan anbefale, at der sættes fokus på at opkvalificere medarbejderne til mere professionelt at arbejde projektorienteret. Det er min oplevelse, at der vil være et stadigt større behov for sådanne kompetencer i fremtiden, hvor vi arbejder stadig mere i matrixstrukturer og adhocratier.

Teknisk direktør Casper Toftholm, Brøndby Kommune

Udsædvanligt gode til at danne sig overblik

I Roskilde Kommune har vi på forskellig vis gennem mange år gjort brug Point of View’s konsulentkompetencer. Vi sender løbende medarbejdere og ledere af sted på Point of Views projektlederuddannelse, og alle vender tilbage med gedigne projektlederkompetencer og redskaber, der spiller sammen med vores kultur og med vores organisationsforståelse.

I andre sammenhænge oplever vi, at Point of View er usædvanligt gode til at danne sig et overblik over de problemstillinger og sammenhænge, de inviteres ind for at være med til at løse, og hurtige til at skabe strukturer og løsninger, der giver mening for og har accept af såvel ledere som medarbejdere. Også når det drejer sig om mere følsomme samarbejdsproblematikker oplever vi, at Point of View i situationen er gode til at være både direkte, fremadrettede og løsningsorienterede på samme tid.

Chefkonsulent Susan Nørskov, HR, Roskilde Kommune

Formidling af økonomisk faglighed

For Copenhagen Economics er god kommunikation nøglen til kundetilfredshed. Da jeg søgte en samarbejdspartner netop på dette område, sagde min kontakt, at Point of View var Danmarks bedste. Jeg er ikke blevet skuffet.

Claus Kastberg Nielsen, Partner, Managing Director, PhD, Copenhagen Economics

Engagement, nærmest ekstrem præcision, intelligens og forståelse

Jeg har gennem en årrække, i forskellige organisationer, brugt Point of View som konsulenter i forbindelse med udvikling af projektorienterede organisationer og uddannelse af projektledere. Point og View har hver gang imponeret mig med et særdeles stort engagement i opgaven og en usædvanlig hurtig opfattelse af hvad det er som efterspørges i den aktuelle situation. Kombinationen af engagement, nærmest ekstrem præcision, intelligens og forståelse for kundens behov er uovertruffen hos Point of View. Tilfredsheden hos alle de medarbejdere, som har deltaget i Point of Views uddannelsesforløb, ligger ligeledes på et usædvanligt højt niveau.

Teknisk direktør Erik Jespersen

Fremragende ledelsesudvikling i Alfa Laval

Vi havde behov for at sammentømre vores ledergruppe: Styrke samarbejdet, værdsætte hinandens styrker og sikre fælles retning i vores prioriteter – også når vi kommunikerede videre ud i organisationer. Point of View lyttede til vores behov og designede et forløb, der passede til vores behov. Helt overordnet var det et rigtigt godt forløb, hvor vi kom langt omkring og nåede igennem rigtig meget stof, uden at jeg fik fornemmelsen af, at der blev “skøjtet” henover. Det takket være en forskelligartet undervisningsstil vekslende mellem gruppearbejde, rollespil og oplæg og en levende underviser, der formåede at komme med gode eksempler, vi let kunne relatere til vores virkelighed.

Vi blev alle klogere på os selv, uden at det blev navlebeskuende. Jeg synes, det var rigtigt godt, at vi var inde på hinandens personligheder, så vi har en ide om, hvem der er stærke til hvad. Jeg fandt også kommunikationsdelen særligt interessant, og det er et emne jeg dagligt arbejder videre med. Jeg har anvendt Point of Views spørgeteknik ved flere lejligheder, og den er ganske effektiv. Alt i alt et fremragende forløb.”

Demand Manager Susan Schouv, Alfa Laval

Professionel, udfordrende og letforståelig facon

Gennem et efterhånden mangeårigt samarbejde med Point of View har vi lært hinanden rigtig godt at kende, både i ledergruppesammenhæng og i resten af organisationen, hvor Point of View har været behjælpelig med at styrke ledelsesdisciplinens mange facetter i Mac Baren Tobacco Company A/S.

Gennem deres professionelle og let forståelige facon har Point of View udfordret os på en lang række områder inden for værdiledelse, trivsel, og samarbejde på alle niveauer – udfordringer som har resulteret i en markant forskel, både på kort og på lang sigt. Jeg kan give Point of View mine allerbedste anbefalinger.

Adm. direktør Per Buch, Mac Baren Tobacco Company A/S