Salgstræning

Spørgsmål, der sælger

En vigtig del af ethvert salg er at afdække kundens behov. Sælgeren skal altså få kunden til at tale. Faktisk viser forskning, at chancen, for at kunden køber, er ligefrem proportional med, om kunden taler. Men det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvordan man får kunden til at tale. For at få succes som sælger skal du lære at mestre følgende spørgsmålstyper:

  • Situationsspørgsmål. Afdækker kundens nuværende forhold og situation.
  • Problemspørgsmål: Afdækker kundens utilfredshed og problemer: Hvor har kunden et behov for løsninger.
  • Indvirkende spørgsmål: Sætter behovet i perspektiv og skaber en følelse hos kunden af, at det er påtrængende at få løst problemerne.
  • Nytteværdispørgsmål: Fokuserer på kundens gevinst ved at få løst sine problemer.

Hvis du ønsker inspiration til dine salgsmøder, og en mere målrettet spørgeteknik, tilbyder vi træning af såvel nye som garvede sælgere og KAM’ere.

Vi træner din evne til at bruge spørgsmål til at skabe tryghed og tillid i kundekontakten, at afdække kundens behov og succeskriterier og indhente accepter undervejs i kundesamtalen.

Helt fundamental skal dine spørgsmål også runde salget af: Du skal hjælpe kunden til at træffe en god beslutning og dermed sikre kundens accept af gensidigt fordelagtige løsninger.