Uddannelse som projektleder

Et modul i Den offentlige Lederuddannelse

Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du arbejder med et konkret projekt i løbet af uddannelsen – dvs. et projekt som du alligevel skal arbejde med som en del af dit job.

Uddannelsen består af: Et introduktionsmøde, en individuel personlighedsprofil – og samtale om profilen – i forhold til rollen som projektleder, tre kursusmoduler á to dage og en afsluttende skriftlig eksamen.

Projektleder-uddannelse i foråret 2019

 • Introduktionsmøde: 27. februar 2019 kl. 13.00-15.00.
 • Individuelle samtaler afholdes den 12. og 13. marts 2019 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).
 • Modul 1: 27. og 28. marts 2019
 • Modul 2: 29. og 30. april 2019
 • Modul 3: 3. og 4. juni 2019
 • Afleveringsfrist for eksamensopgaven: 24. juni 2019.

Alle kursusdage er der undervisning i tidsrummet 9.00-16.00.

Projektleder-uddannelse i efteråret 2019/foråret 2020

 • Introduktionsmøde: 2. oktober 2019 kl. 13.00-15.00.
 • Individuelle samtaler afholdes den 23. og 24. oktober 2019 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).
 • Modul 1: 13. og 14. november 2019
 • Modul 2: 10. og 11. december 2019
 • Modul 3: 20. og 21. januar 2020
 • Afleveringsfrist for eksamensopgaven: 14. februar 2020

Alle kursusdage er der undervisning i tidsrummet 9.00-16.00.

Kursussted

Introduktionsmødet og alle kursusdage gennemføres på Tune Kursuscenter, Grevevej 20, 2670 Greve. Fuld forplejning.

De individuelle samtaler finder sted på Point of Views fremtidige adresse: Morlenesvej 33, 1. sal, 2840 Holte.

Introduktionsmøde

På introduktionsmødet giver vi et overblik over uddannelsen. Det indebærer en grundig introduktion til den individuelle samtale, indholdet i de tre kursusmoduler og eksamenskravene. På introduktionsmødet får deltagerne endvidere lejlighed til at hilse på hinanden. Forud for den individuelle samtale udfylder hver deltager en profiltest (Fokusprofilen) og et kort oplysningsskema om arbejdserfaringer, uddannelsesmæssig baggrund og projekterfaringer. I samtalen taler vi om dine stærke sider og udviklingsområder som projektleder, med henblik på at du udpeger et antal personlige udviklingsområder. Efter samtalen anbefaler vi, at du taler med din nærmeste leder om dine personlige udviklingsområder.

Første kursusmodul: Analyse og planlægning

MB3

EFFEKTIV PROJEKTSTYRING VER 6

Hovedindhold i modulet er:

 • Roller i projektorganisationen
 • Projektmodel
 • Projektkommissoriets rolle og indhold
 • Træning i at anvende værktøjskassens redskaber til analyse og planlægning af et projekt
 • Forskellige personprofiler og deres bidrag i projektarbejde
 • En praktisk teambuilding-øvelse der viser personprofilernes betydning i praksis.

Efter modulet anvender du værktøjskassens redskaber til at beskrive, analysere og planlægge et autentisk projekt, som du har aftalt med din nærmeste leder. Med ”autentisk” mener vi et projekt, der skal udføres som en del af dit daglige arbejde.

Andet kursusmodul: Den succesfulde projektgruppe

Gennem dette modul får du viden om og færdigheder i at drive processen i en projektgruppe fremad ved både at motivere og inddrage projektgruppedeltagerne samt ved at opsummere, konkludere og følge op på trufne aftaler. Modulet fokuserer således på projektlederens personlige virkemidler.

Hovedindhold i modulet er:

 • Effektive projektmøder: At forberede og gennemføre effektive møder
 • Feedback som et redskab for projektlederen
 • Projektlederens personlige kommunikation: Overhund eller underhund i kommunikationen
 • Afprøvning og drøftelse af udfordringer for projektlederen – indadtil i projektgruppen og opadtil til projektejer.

Forud for modulet udfylder du en test i assertiv adfærd. På modulet anvender vi testresultaterne til at sætte fokus på de tre adfærdstyper: Assertiv, submissiv og aggressiv adfærd og deres betydning for en projektleder.

Efter modulet anbefaler vi, at du øver dig yderligere på modeller til effektiv mødeplanlægning og -gennemførelse samt en opskrift på assertiv adfærd, som bliver introduceret og trænet på modul 2. Erfaringer med at bruge modellerne diskuteres på modul 3.

Tredje kursusmodul: Ud over rampen

MB2Gennem modul 3 sætter vi fokus på værktøjer til at styre projektforløbet undervejs, at evaluere projekter samt at forstå og håndtere forskellige typer processer og konfliktfyldte projektforløb. Du får således forståelse for hvilke mødeformer og processer, der er gode til hvilke formål, forståelse for hvorfor der opstår modstand og til tider konflikter i projekter samt træning i at håndtere modstand på interessentmøder.

Hovedindhold i modulet er:

 • Styring og opfølgning undervejs i projektforløbet
 • Evaluering af projektet: Evaluering af produkt, proces og effekt
 • Forskellige typer processer og forskellige metoder til at involvere
 • Konfliktfyldte projektforløb: Hvorfor opstår der modstand i projekter og hvordan kan modstand håndteres?
 • Kommunikation med interessenter i vanskelige projektforløb
 • Afprøvning af forskellige typer interessentmøder.

Eksamen under den Den Offentlige Lederuddannelse

Point of View er certificeret til at gennemføre modulet Projektledelse under Den offentlige Lederuddannelse. Optagelseskrav er, at deltagerne har gennemført en uddannelse på mindst erhvervsakademiniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Desuden er det et krav, at deltagerne har mindst to års relevant erhvervserfaring.

Eksamen er skriftlig. Opgaven bliver vurderet efter 7-trin-skalaen. Deltagerne, der består eksamen, erhverver 5 ECTS-point. I de hidtidige forløb som Point of View har gennemført, har deltagerne gennemsnitligt betragtet opnået karakterer (betydeligt) over gennemsnittet.

Undervisere

Partner Ingeborg Østergaard og partner Peter Knoop Christensen, begge fra Point of View.

Kursuspris og tilmelding

Uddannelsen koster 20.350 kr. i foråret og 20.500 kr. i efteråret 2019. Begge priser er ekskl. moms.

Kursusprisen betales ved tilmelding. Prisen omfatter fuld forplejning og kursusmaterialer, undervisning og eksamination. Ved samtidig tilmelding af mindst 5 deltagere fra samme organisation tilbyder vi 8 procent rabat. Maksimalt deltagerantal på uddannelsen er 20.

Indtil fem uger før introduktionsmødet har deltagerne fuld fortrydelsesret. Mellem fem og fire uger før introduktionsmødet refunderes 50 procent af kursusprisen ved fortrydelse. Ved afbestilling senere end fire uger før introduktionsmødet refunderer Point of View ikke kursusgebyret.

For yderligere oplysninger og tilmelding: Ingeborg Østergaard, ingeborg@pov.dk, mobil 26251745.

 

 

En tanke om “Uddannelse som projektleder

Der er lukket for kommentarer.