Coachens spørgeteknik

Præsentation3

Kilde: Karl Tomm

Fase 1: Afdække og afgrænse

Coachmødets første fase fokuserer på coachingens mål og hensigt. Det er umuligt at vurdere om coachingen har haft en retning og effekt hvis man ikke har afklaret og afgrænset hvad der er vigtigst for den coachede at få talt om. I den første fase forholder coachen sig undersøgende og opklarende (som en detektiv), og bruger en masse orienterende spørgsmål til at afdække hvad den coachede beder om hjælp til.

Eksempler på orienteringsspørgsmål:

 • ”Hvad er det for en udfordring du gerne vil arbejde med?”
 • ”Hvornår og hvordan begyndte din udfordring? Hvordan er den nuværende situation?”
 • ”Hvad er dine betænkeligheder ved situationen?”
 • ”Hvordan begyndte din udfordring?”
 • ”Hvad forventer du af denne samtale?”.

 

Fase 2: Relationer og sammenhænge

I coachsamtalens anden fase drejer det sig om at få den coachede til at beskrive den nuværende situation – og de mennesker og forhold som påvirker den nuværende situation.

Coachen skal – som en etnolog – undersøge relationer og sammenhænge mellem den coachede og hans eller hendes sociale netværk: Hvem er en del af den coachedes udfordring?  Coachens rolle er i denne fase at spørge udfordrende til den coachedes antagelser om hvem der har indflydelse på situationen.

Eksempler på udforskende spørgsmål:

 • ”Hvem er ud over dig selv påvirket af situationen?”
 • ”Hvor stor indflydelse har du på udfordringen?”
 • ”Hvordan ser de andre på udfordringen?”
 • ”Hvad har du gjort indtil nu?”
 • ”Hvad forhindrer dig i at gøre mere?”.

 

Fase 3: Nye perspektiver og valgmuligheder

I denne fase er coachen processtøtte (facilitator) for den coachedes afsøgning af alternativer til den nuværende situation. Ved at flytte perspektivet fra fortid og nutid og til at arbejde med forudsætninger og håb for fremtiden (f.eks. ved at udskifte tid, sted, personer), bliver det ofte åbnet for nye valg og handlinger.

Eksempler på værdiafklarende spørgsmål:

 • ”Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige muligheder?”
 • ”Hvilken løsning vil give det bedste resultat?”
 • ”Hvilken løsning synes du bedst om?”
 • ”Hvad vil det bedste være der kan ske?”.

 

Fase 4: Handling

Den sidste del af coachsamtalen består i at den coachede (med hjælp fra coachen) beslutter sig for konkrete handlinger, og hvordan de kan udmøntes i praksis. I samtalens sidste fase er det coachens opgave at være operationel og teste om den coachende kan og vil sætte handling bag sine tanker og ord – og i givet fald hvordan det skal ske.

Balancegangen i denne fase er at sikre at den coachede kommer videre og i praksis får udmøntet sine valg – uden at styre og overtage disse valg og denne proces.

Eksempler på handlingsspørgsmål:

 • ”Hvilken løsninger vælger du?”
 • ”Opfylder den valgte løsning dine mål?”
 • ”Hvem kan du bede om støtte fra?”
 • ”Hvem kan du forvente modstand fra?”
 • ”Hvordan vil du fejre din succes når målet er nået?”.