Formidling af forskning

Universiteterne er forpligtet til at formidle deres forskning. Det er ikke altid let. Forskerne vil gerne vente med at formidle deres forskningsresultater, til de er helt sikre og tage forbehold for de ting, de ikke har undersøgt. Og forskerne vil gerne fortælle om de modeller og metoder, de anvender. Den almindelige læser vil gerne have nyheder om spændende forskningsresultater, der anvendes enten her og nu eller på meget kort sigt.

Hvordan gør forskeren “dinoflaggellater” interessante for en bred læserkreds? Hvad er der galt med overskriften “Prædation på skrubbe”? Point of View har gennem flere år undervist forskere i at formidle deres forskning på en populær måde. Vi hjælper forskeren med at finde ind til den gode historie, at se historien med ”læserens briller”, sætte fokus på de argumenter, der kan overbevise læseren og at oversætte fagudtryk til et sprog som ikke-fagfolk forstår.

Ingeborg Østergaard, partner i Point of View, har også fat i den anden ende af forskningsformidlingen, idet hun har undervist i faget “Forskningsformidling” på Syddansk Universitet. Faget er en del af den journalistiske efteruddannelses diplomuddannelse og henvender sig til journalister og kommunikationsmedarbejdere.

Journalister og kommunikationsmedarbejdere kan allerede formidle en god historie. Deres udfordring er at researche forskningsnyheder på en måde, så de sikrer sig, at resultater og fakta er valide, at eventuelle modstridende resultater bliver præsenteret, at afmystificere forskning, at forskningsresultater bliver sat ind i den rette sammenhæng (f.eks. hvor meget betyder det, at der smelter et vist antal kubikkilometer vand fra indlandsisen om året) og at give læseren mulighed for at tjekke historien i videnskabelige tidsskrifter.

 

En tanke om “Formidling af forskning

Der er lukket for kommentarer.