Skriv bedre – og korrekt

Skriv levende og i øjenhøjde

Mange danskere behersker i virkeligheden to forskellige slags dansk: videnssprog og erfaringssprog. Erfaringssproget er vores “første” sprog. Det sprog vi tilegner os under opvæksten ved at erfare vores omverden. Videnssproget lærer vi gennem læsning og uddannelse.

to slags sprogNår juristen i Beskæftigelsesministeriet eksempelvis fastslår at “ubegrundet udeladelse af afgivelse af fraværsmelding kan sidestilles med udeblivelse med mulig afbrydelse af arbejdsforholdet og tab af dagpengeretten til følge”, er det ikke noget manden er født med. Her er der i høj grad tale om videnssprog. På erfaringssprog lyder samme sætning sådan her: “Hvis du bli’r væk uden grund, risikerer du at blive fyret og miste dine dagpenge”.

Mens videnssproget har rødderne dybt begravet i skriftsproget, så ligger vores erfaringssprog tæt op ad talesproget. Og mens videnssproget er logisk, upersonligt og abstrakt, så er erfaringssproget personligt, konkret og handlingsorienteret. Ikke mindst når vi optræder i rollen som “ekspert”, har mange af os tendens til at søge tilflugt i videnssproget fordi det signalerer ekspertise og kompetence.

Problemerne i kommunikationen opstår i det øjeblik vi “sprogligt tonser derudad” – bevæbnet til tænderne med videnssprog eller erfaringssprog – uden at tage hensyn til målgruppens forudsætninger og sproglige erfaringer.

Ring til os på telefon 26211645 og få et tilbud på hvordan I kan komme til at skrive  bedre i jeres organisation. Hør om mulighederne for træning, feedback på jeres tekster  og hjælp til at udvikle en skrivepolitik for jeres organisation.

> Læs mere om forskning og formidling